maandag 6 juli 2015

Neem deel aan het participatietraject van Locus/Bibnet!

Dag 1: vrijdag 4 september 2015
Stadsschouwburg Kortrijk 
Schouwburgplein 14, 8500 Kortrijk 

De vernieuwde organisatie Bibnet/LOCUS is op zoek naar manieren waarop het lokaal cultuurbeleid een rol kan spelen als wegwijzer in een digitale samenleving.

Op 4 september 2015 vanaf 10.00 uur vindt in de Stadsschouwburg van Kortrijk een eerste van drie participatiedagen plaats met als thema: “Nadenken over het lokaal cultuurbeleid van de toekomst”.

De BVL organiseert geen gezamenlijk vervoer naar Kortrijk, omdat dit praktisch moeilijk haalbaar is, maar hierbij willen we toch een warme oproep doen om aanwezig te zijn en je stem te laten horen. Bibnet/Locus heeft jullie input nodig!


Een woordje uitleg:
“Digitaal, allemaal goed en wel, maar hoe krijgen cultuureducatie, gemeenschapsvorming, leesbevordering, cultuurspreiding… daarin hun plaats? Hoe kunnen we ze actueler, prominenter, nog relevanter maken? Welke projecten zetten we daarvoor op? Welke competenties moeten we daarvoor versterken? Die antwoorden bepalen de concrete invulling van de nieuwe organisatie voor het lokaal cultuurbeleid. En daar hebben we jou voor nodig, want jij bent en maakt dat cultuurbeleid elke dag. Het lokaal cultuurbeleid inzetten voor de uitdagingen van de digitale samenleving: hoe doen we dat? We werken er aan tijdens drie participatiedagen: tijdens dag 1 bekijken we de noodzaak van een digitale agenda voor het lokaal cultuurbeleid. Op dag 2 geven we samen vorm aan concrete projectideeën. En op dag 3 vieren we het vertrouwen in de toekomst.“

Meer info lees je  hier

donderdag 21 mei 2015

Bibliothecarissenoverleg op vrijdag 12 juni 2015 in de vernieuwde bib van Heusden-Zolder

Bibliotheek Heusden-Zolder
Sint-Willibrordusplein 8, 3550 Heusden-Zolder

De Bibliotheekvereniging Limburg organiseert i.s.m. het Provinciaal Steunpunt voor Limburgse Bibliotheken op vrijdag 12 juni het tweede overleg van bibliothecarissen voor 2015.

AGENDA

09.00u. Ontvangst

09.20u. Mededelingen

09.30u. Resultaten haalbaarheidsstudie consolidatie Bibliotheeksystemen 
Bart Beuten, algemeen directeur bij Bibnet en LOCUS, presenteert de resultaten van de haalbaarheidsstudie naar de consolidatie van de Provinciale Bibliotheeksystemen tot één aangepast Bibliotheeksysteem.


In juni 2014 bestelden Bibnet, de vijf provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie samen een haalbaarheidsonderzoek naar de consolidatie van de provinciale bibliotheeksystemen tot een eengemaakt bibliotheeksysteem voor Vlaanderen. Het eindrapport werd door M&I Partners eind april opgeleverd en door de stuurgroep met vertegenwoordigers van de opdrachtgevers en een twintigtal bibliotheken goedgekeurd. De technische, financiële en organisatorische haalbaarheid werd in overleg met een werkgroep uitvoerig geanalyseerd en gunstig bevonden. Het eindrapport doet aanbevelingen over de verdere aanpak en kritieke succesfactoren. Je kan het eindrapport en de bijlagen raadplegen op de website van bibnet (zie HIER).     


10.30u. Voorstelling nieuw model “Fundels” 
Koen Vandendriessche, projectleider nieuwe  media  bij Bibnet, schetst het nieuwe Fundels-inwonermodel, waarop bibliotheken sinds 15 mei kunnen intekenen.
11.00u. Bezoek aan de vernieuwde bibliotheek van Heusden-Zolder 12.00u. Einde

Meld je aanwezigheid vóór 10 juni 2015 bij karla.degreeve@maaseik.be. Graag ontvangen wij ook een seintje als je niet aanwezig kan zijn. Dank!

woensdag 8 april 2015

Algemene vergadering + overleg Limburgse Bibliothecarissen van vrijdag 27 maart 2015: verslaggeving

Verslag
Bijlage 1: Jaarverslag 2014
Bijlage 2: Presentatie Klaar Franssen: 'Streekgericht bibliotheekbeleid: stand van zaken verbetertraject'
Bijlage 3: Presentatie Anne Vrints: 'Proeftuin Digitale bibliotheek: stand van zaken' 
Foto's genomen tijdens rondleiding nieuwe bib Bilzen (met dank aan Monique Lenaerts - bib Riemst)

In de rechterkolom van onze website vind je vanaf nu een pagina, waarop we alle beschikbare werkinstrumenten m.b.t. de proeftuin verzamelen. Alle verdere info over de  Proeftuin Digitale Bibliotheek  en andere Provinciale initiatieven is beschikbaar op het extranet Lokale Besturen Provincie Limburg. Om toegang te krijgen tot dit extranet moet je geregistreerd zijn. Nog niet geregistreerd? In deze presentatie lees je hoe je dit kan doen!

http://bibliotheekvereniginglimburg.blogspot.be/p/blog-page_5.html
Jullie vinden alle vorige verslagen van de overlegmomenten terug onder de tab Verslagen Overleg (zie balk bovenaan deze website).

maandag 2 maart 2015

Bibliothecarissenoverleg op vrijdag 27 maart 2015 in de nieuwe bib van Bilzen

Bibliotheek Bilzen
Eikenlaan 23, 3740 Bilzen

De Bibliotheekvereniging Limburg organiseert i.s.m. het Provinciaal Steunpunt voor Limburgse Bibliotheken op vrijdag 27 maart het eerste overleg van bibliothecarissen voor 2015 + de jaarlijkse algemene vergadering.

AGENDA

09.00u. Ontvangst

09.30u. Algemene vergadering met o.a. voorstelling van de kandidaten voor de nieuwe Raad van Bestuur

10.00u. Mededelingen PSLB

10.30u. Bezoek aan de nieuwe, hypermoderne bibliotheek van Bilzen. Robert Verheyen is onze gids.12.00u. Receptie met belegde broodjes

12.45u. Einde

Meld je aanwezigheid vóór 16 maart 2015 bij stefan.paulissen@lanaken.be en laat tegelijk even weten of je blijft voor de receptie! Geef ook een seintje als je niet aanwezig kan zijn. Dank!

Wil je graag zetelen in onze Raad van Bestuur? Stel je kandidaat vóór 16 maart 2015 door een e-mail te sturen naar stefan.paulissen@lanaken.be

Meer info over de taken van de Raad van Bestuur lees je in deze oproep.