donderdag 1 maart 2018

Studiereis naar Maastricht op vrijdag 23 maart 2018

Centre Céramique
Avenue Céramique, 6221 KV Maastricht 

De Bibliotheekvereniging Limburg organiseert i.s.m. Cultuurconnect en OCLC/HKA op vrijdag 23 maart 2018 een studiereis naar de bibliotheek van Maastricht.

Deze studiereis vervangt ons eerste overleg van bibliothecarissen voor 2018. Het gaat om een eerste concrete kennismaking met Wise, de software waarmee de Limburgse bibliotheken binnenkort aan de slag gaan binnen het Eengemaakt Bibliotheeksysteem (EBS).


De bibliotheek van Maastricht werkt al een tijdje met Wise en wil graag haar ervaringen met ons delen. Op de agenda staan een rondleiding in de bibliotheek, uitleg over Wise en een toelichting m.b.t. de samenwerkingsmogelijkheden in Wise.

AGENDA

10:30u – 11:00u Ontvangst in Centre Céramique
11:00u – 11:30u Rondleiding door Centre Céramique
11:30u – 12:30u Ervaringen met Wise door Centre Céramique
12:30u – 13:15u Lunch (ons aangeboden door OCLC/HKA)
13:15u – 13:45u Samenwerking in de provincie Limburg (NL) door Centre Céramique
13:45u – 14:15u Nog meer samenwerkingsmogelijkheden dankzij OCLC/HKA
14:15u – 14:30u Vragen en afsluiting
14:30u - 15:00u  Van streekgericht bibliotheekbeleid naar een bovenlokaal bibliotheekbeleid
                           (door Geert Lievens en Joris Eeraerts - Vlaamse Gemeenschap)

Alle Limburgse bibliotheken zijn welkom, maar het aantal deelnemers is beperkt tot maximum 40 personen. Daarom kan elke bibliotheek slechts één deelnemer inschrijven. Je mag een tweede naam doorgeven. Indien er plaats over is, laten we je dit tijdig weten.

Er is parkeergelegenheid in de Q-parking onder de bibliotheek. Deze parking is betalend. OCLC heeft beloofd te vragen aan de bib of er een gratis toegang kan geregeld worden. Dat is echter nog niet zeker.

Meld je aanwezigheid vóór 12 maart 2018 bij karla.degreeve@maaseik.be.Graag ontvangen wij eveneens een seintje als je niet aanwezig kan zijn. Dank!
vrijdag 26 januari 2018

Campagne '#BIBVOORIEDEREEN'


http://bibvooriedereen.be
 
Vind je het belangrijk dat een goede bibliotheekwerking behouden blijft? Zo vanzelfsprekend is dat niet, nu gemeenten niet meer verplicht zijn in een bibliotheek te investeren. De campagne #bibvooriedereen wil politici wijzen op de sterkte en het belang van de openbare bibliotheek en jij kan daarbij helpen.

De openbare bibliotheek is vlot bereikbaar en heeft deskundig personeel. Logisch, toch? Dat zou je denken, maar gemeenten zijn niet langer verplicht te investeren in een bibliotheek. Wat zal dat in de toekomst geven? Niet alleen de bibliotheken maken zich zorgen. Meer dan twintig organisaties dragen de campagne #bibvooriedereen. Ze kan ook rekenen op de steun van zestig ambassadeurs.
 
"Bibliotheken zijn kathedralen van kennis en cultuur. Literaire havens vol wetenschap en techniek. Steden van verleden en toekomst", aldus Frank Deboosere, weerman en ambassadeur van #bibvooriedereen.
 
"Toegang tot boeken zou een basisrecht moeten zijn voor elk mens, dus ik kan het belang van onze bibliotheken niet genoeg beklemtonen",  zegt auteur Griet Op De Beeck.

Om een tekort aan investeringen en ongewenste scenario's te vermijden, willen de partnerorganisaties en ambassadeurs dus nu al een sterk signaal geven. Een bibliotheek voor iedereen is een bibliotheekcharter dat de werking van een openbare bibliotheek beschrijft.

Draag jij de bibliotheek een warm hart toe? Teken dan nu op www.bibvooriedereen.be (nog tot 23 april). Zo zorgen we er samen voor dat binnenkort de vers verkozen gemeentebesturen beseffen: "De bibliotheek is een basisdienst voor elke burger!"

vrijdag 17 november 2017

Bibliothecarissenoverleg op vrijdag 15 december 2017 in Thor Park Genk

 
Thor Park Genk
André Dumontlaan 67, 3600 Genk 

De Bibliotheekvereniging Limburg organiseert i.s.m. het Provinciaal Steunpunt voor Limburgse Bibliotheken op vrijdag 15 december 2017 het vierde overleg van bibliothecarissen voor 2017.

AGENDA

09.00u Ontvangst in Thor Park Genk (Foyer – eerste verdieping)

09.30u Welkom, mededelingen BVL en PSLB

09.40u Terugkoppeling resultaten overleg 16 juni 2017 (over de toekomst van de BVL)

10.30u Helden van het internet – door MediaravenKrantenkoppen zoals “Na de Blue Whale challenge, nu de bleekwater challenge” verrassen ons vandaag niet meer. Er is de laatste tijd al veel inkt gevloeid over de mogelijkheden en valkuilen van influencer marketing. Zeker in de leefwereld van jongeren zijn “social influencers” (vloggers, instagrammers,…) immens populair.

Tijdens deze lezing krijg je een verrassende inkijk in de wondere wereld van deze hedendaagse jongerencultuur. We verkennen de diverse vormen en mogelijkheden van dit online heldendom en gaan in op de motivaties van social influencers. Een waaier aan voorbeelden passeert de revue, zowel de inspirerende als de meer verontrustende cases. Kan ook de bib op een zinvolle manier dergelijke digitale ambassadeurs inzetten? Waar liggen de kansen en waarmee moeten we rekening houden?

12.00u Lunch en netwerking

13.30u Rondleiding op de Thor-site door stadsgidsenThor is een globaal ontwikkelingsproject voor de herbestemming van de voormalige mijnsite van Waterschei tot hotspot voor technologie, energie en innovatie. Het gaat om een technologiepark van 93 ha met internationale uitstraling en activiteiten, waar de stad Genk en de partners interessante verbindingen leggen tussen onderzoek & ontwikkeling, innovatie, bedrijvigheid, talentontwikkeling en stedelijkheid. Thor wordt ontwikkeld volgens een hoogwaardig kwaliteitsconcept op gebied van architectuur & omgevingsaanleg en met veel aandacht voor duurzaamheid en parkbeheer. De site biedt onderdak aan innovatieve ondernemingen en organisaties, aan denkers en doeners, en profileert Genk als de slimme technologie stad van de toekomst. Info: www.thorpark.be

15.00u Receptie

16.00u Einde

Ook stafmedewerkers zijn van harte welkom op dit overleg. Meld je aanwezigheid (met opgave van het aantal personen) vóór 8 december 2017 bij karla.degreeve@maaseik.be.

Laat daarbij zeker ook weten of je blijft voor de lunch en of je participeert aan het namiddaggedeelte!

Graag ontvangen wij eveneens een seintje als je niet aanwezig kan zijn. Dank!

maandag 23 oktober 2017

Kinderjury Vlaanderen (KJV): opleiding voor begeleiders van leesgroepjes

maandag 11 december 2017, 9.00-12.00 uur (Provinciehuis)
dinsdag 12 december 2017, 19.00-21.30 uur (Bibliotheek Genk)
 
De Bibliotheekvereniging Limburg organiseert i.s.m. het Provinciaal Steunpunt voor Limburgse Bibliotheken een opleiding voor begeleiders van leesgroepjes door Daniëlle Daniels.
 
Inhoud van de opleiding
groepsvormende werkvormen, leesmotiverende werkvormen, filosofische grondhouding bespreken en verdiepende boekgesprekken voeren
 
Doelgroep
vrijwilligers en medewerkers bibliotheek (kleine groepjes van maximum 15 deelnemers)
 
Ook bibliotheken die vanaf schooljaar 2018-2019 met KJV willen starten zijn welkom!
 
Deze opleiding wordt gratis aangeboden, dankzij de financiële ondersteuning van Provincie Limburg.
 
Schrijf je in via e-mail bij annemie.arras@bree.be
 
Website Kinderjury Vlaanderen: www.kjv.be