maandag 2 maart 2015

Bibliothecarissenoverleg op vrijdag 27 maart 2015 in de nieuwe bib van Bilzen

Bibliotheek Bilzen
Eikenlaan 23, 3740 Bilzen

De Bibliotheekvereniging Limburg organiseert i.s.m. het Provinciaal Steunpunt voor Limburgse Bibliotheken op vrijdag 27 maart het eerste overleg van bibliothecarissen voor 2015 + de jaarlijkse algemene vergadering.

AGENDA

09.00u. Ontvangst

09.30u. Algemene vergadering met o.a. voorstelling van de kandidaten voor de nieuwe Raad van Bestuur

10.00u. Mededelingen PSLB

10.30u. Bezoek aan de nieuwe, hypermoderne bibliotheek van Bilzen. Robert Verheyen is onze gids.12.00u. Receptie met belegde broodjes

12.45u. Einde

Meld je aanwezigheid vóór 16 maart 2015 bij stefan.paulissen@lanaken.be en laat tegelijk even weten of je blijft voor de receptie! Geef ook een seintje als je niet aanwezig kan zijn. Dank!

Wil je graag zetelen in onze Raad van Bestuur? Stel je kandidaat vóór 16 maart 2015 door een e-mail te sturen naar stefan.paulissen@lanaken.be

Meer info over de taken van de Raad van Bestuur lees je in deze oproep.

maandag 23 februari 2015

Oproep!

Aan alle Limburgse bibliothecarissen en leidinggevende bibliotheekpersoneelsleden

Beste collega

We zijn op een punt gekomen dat onze vakvereniging, de BVL, een nog belangrijker schakel wordt in de relatie met elke Limburgse bibliotheek afzonderlijk en onze sector. Er staat van alles te gebeuren, vele zaken zijn nog niet erg duidelijk, maar zeker is wel dat het Provinciale niveau stilaan gaat verdwijnen. Of de steun die we van het PSLB kregen zal overgenomen worden door een andere overkoepelende organisatie en op welke manier is nog niet uitgesproken.

Het blijft dus zeer belangrijk om voeling te hebben met de nieuwe trends en regelgevingen die in onze sector aan de orde zijn. De Bibliotheek Vereniging Limburg wil hierin een nog actievere rol gaan spelen en vraagt daarbij de hulp van jullie, bibliothecarissen (en leidinggevenden).

Vorm met ons de nieuwe Raad van Bestuur om het werkveld de nodige informatie en weerbaarheid te geven om de uitdagingen, waar de bibliotheek nu voor staat, aan te pakken. Samen staan we sterk! 

Door haar VZW-structuur bevat de Raad van Bestuur een dagelijks bestuur met de volgende functies: voorzitter, ondervoorzitter, secretaris-penningmeester en redactieverantwoordelijke. Al deze functies kunnen in maart, bij onze algemene vergadering gekoppeld aan het eerste overleg, opnieuw ingevuld worden. Buiten dit dagelijks bestuur zijn er de werkende leden (max. 11 personen) die instaan voor andere taken zoals:

- het organiseren van vier overlegmomenten voor alle Limburgse bibliothecarissen
- het organiseren van medewerkersdagen & ledenfeesten
- het plannen van studiereizen
- contacten onderhouden met overkoepelende organisaties zoals Bibnet/Locus, VVBAD, Provincie,…
- het ondersteunen van regiovergaderingen
- enz.

Ben je begaan met je job in de plaatselijke bibliotheek en ben je je bewust van de opportuniteiten die de digitale evolutie ons aanreikt? Wil je jouw bib een significante plaats geven binnen jouw gemeente en ben je ervan overtuigd dat de merknaam ‘openbare bibliotheek’ zijn plaats verdient in de 21e eeuw?

Zet dan samen met ons de schouders onder onze vakvereniging en word lid van de Raad van Bestuur van de Bibliotheekvereniging Limburg (BVL).

Stuur je kandidatuur naar Stefan Paulissen: stefan.paulissen@lanaken.be

woensdag 26 november 2014

Bibliothecarissenoverleg op vrijdag 5 december 2014

De Bibliotheekvereniging Limburg organiseert i.s.m. het Provinciaal Steunpunt voor Limburgse Bibliotheken op vrijdag 5 december 2014 een belangrijk informatie- en overlegmoment!

Afspraak in het Borrelhuis te Hasselt 
Witte Nonnenstraat 26 - tel. 011-22 62 22

AGENDA 

09.00 uur 
Ontvangst in Borrelhuis (bovenzaal) met thee/koffie/koffiekoeken 

09.30 uur 
- Presentatie over het verbetertraject PBS en bibliotheekportalen 

- Bespreking stand van zaken gevolgen Vlaamse beleidsintenties voor de bibliotheeksector (PSLB, PBS, Bibnet/Locus, …). Komen hierbij aan bod: het Vlaamse regeerakkoord, de beleidsverklaring van Vlaams Minister voor Cultuur Sven Gatz, de besluiten van de VVBAD workshop van 28.11.2014 ter voorbereiding van een advies aan de minister, e.a. 

- Gelegenheid tot vragen stellen en dialoog (breng je vragen mee voor de vragenbox) 

10.30 uur 
Afronding en vertrek naar het Jenevermuseum 

11.00 uur 
Themarondleiding in het vernieuwde Jenevermuseum Hasselt met verrassende gids! 

12.45 uur 
Broodmaaltijd, met soep, in het Borrelhuis 

Wie niet kan komen, graag verontschuldigen via stefan.paulissen@lanaken.be. Dank!

donderdag 23 oktober 2014