woensdag 24 mei 2017

Bibliothecarissenoverleg op vrijdag 16 juni 2017 in Genk


Stedelijke Openbare Bibliotheek Genk
T. 089-65 35 35


De Bibliotheekvereniging Limburg organiseert i.s.m. het Provinciaal Steunpunt voor Limburgse Bibliotheken op vrijdag 16 juni 2017 het tweede overleg van bibliothecarissen voor 2017.

Dit is een zeer belangrijk overleg, lees dus snel verder!!! 

De vraag die in 2017 als rode draad bij elk overleg terugkomt is: “Wat na 2017?”

 
Op vrijdag 16 juni stellen we het bestaansrecht van de BVL zelf in vraag. Jullie weten allemaal dat de BVL al jarenlang de vinger aan de pols houdt. Binnen de BVL zijn we voortdurend op zoek naar prikkelende onderwerpen voor het driemaandelijks overleg, we organiseren inspirerende studiereizen en bezorgen input aan het PSLB m.b.t. opleidingen en studiedagen. Verschillende bestuursleden zijn actief in bovenlokale organisaties zoals VVBAD en Cultuurconnect, waar ze de belangen van alle Limburgse bibliotheken vertegenwoordigen en onze standpunten laten weerklinken. Dit alles en nog zoveel meer (vb. medewerkersdagen en gezellige ledenfeesten) komt vanaf 2018 in het gedrang, want dan valt de financiële ondersteuning van het Provinciebestuur weg.

Tegelijk verdwijnt ook het PSLB. Initiatieven zoals LEES17, de proeftuin Digitale Bibliotheek, sectormomenten…. Het valt allemaal weg.

Wat nu? Heeft de BVL nog bestaansrecht of worden we overbodig?  Hebben jullie behoefte aan een (regionale) schakel tussen het Vlaamse en het lokale niveau? Welke van bovenstaande acties moeten blijven bestaan en wie moet daar voor zorgen? En de hamvraag: wie gaat dit betalen?

Over dit alles willen we graag het debat in alle openheid aangaan.

We rekenen daarom op jullie aanwezigheid!

De deuren gaan open om 8.30u en we ronden af om 12.15u.

Meld je aanwezigheid vóór 10 juni 2017 bij karla.degreeve@maaseik.be. Graag ontvangen wij eveneens een seintje als je niet aanwezig kan zijn. Dank!

dinsdag 28 februari 2017

Bibliothecarissenoverleg op vrijdag 24 maart 2017 in Genk

Stedelijke Openbare Bibliotheek Genk
T. 089-65 35 35


De Bibliotheekvereniging Limburg organiseert i.s.m. het Provinciaal Steunpunt voor Limburgse Bibliotheken op vrijdag 24 maart het eerste overleg van bibliothecarissen voor 2017.  Aansluitend volgt de jaarlijkse algemene vergadering met receptie.

AGENDA

08.45u. Ontvangst

09.00u. Welkom,  mededelingen BVL, PSLB & korte toelichting charter VVBAD

09.15u. Flankerend onderwijsbeleid provincie Limburg

Het Provinciaal Steunpunt Onderwijs staat in voor het flankerend onderwijsbeleid van de provincie Limburg. In het kader hiervan werden de voorbije jaren projecten uitgerold i.s.m. een aantal Limburgse bibliotheken, denk maar aan Boekstart en Taalgarage. Minder bekend is de expertise die ze ondertussen opgebouwd hebben rond techniek, zoals Lego Education en het inzetten van mini-robotjes in het kleuteronderwijs (ook te zien tijdens onze studiereis naar Tilburg op 24/01/2017).

Aansluitend vertelt Annemie Arras ons hoe ze in de bibliotheek van Bree samenwerken rond een aantal van deze thema’s en wat ze precies doen voor welke
doelgroep(en).10.15u. Pauze

10.30u. De toekomst van IBL

De vraag die in 2017 als rode draad bij elk overleg terugkomt is: “Wat na 2017?”

Tijdens ons eerste overleg debatteren we over de toekomst van het interbibliothecair leenverkeer. In 2017 wordt IBL nog financieel ondersteund, maar die provinciale subsidies vallen vanaf 2018 weg. Het is ook onduidelijk hoe het verder moet met IMPALA. Enkele pertinente vragen dringen zich op, zoals:

“ Hebben we eigenlijk wel nood aan IBL?”
“Zo ja, welke collecties komen ervoor in aanmerking?”
“Hoe organiseren we IBL en wat mag dit kosten?”

Aan de hand van een aantal confronterende stellingen proberen we een gezamenlijk standpunt te formuleren namens de Limburgse bibliotheken.12.00u. Algemene ledenvergadering met jaarverslag 2016, rekening 2016 en begroting 2017

Aansluitend nodigen we iedereen uit op een receptie.

Meld je aanwezigheid vóór 16 maart 2017 bij karla.degreeve@maaseik.be en laat tegelijk even weten of je blijft voor de receptie!

Graag ontvangen wij eveneens een seintje als je niet aanwezig kan zijn. Dank!

vrijdag 2 december 2016

Studiereis naar Tilburg op dinsdag 24 januari 2017


De BVL organiseert i.s.m. het Provinciaal Steunpunt voor Limburgse Bibliotheken een uitstap naar Tilburg. Alle personeelsleden van de Limburgse bibliotheken zijn van harte welkom op deze studiereis. Ontdek de vernieuwende werking van Bibliotheek Midden-Brabant, de grootste openbare bibliotheek van Noord-Brabant, die met haar 16 vestigingen ruim 300.000 inwoners bedient uit de gemeenten Tilburg, Goirle, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk en Waalwijk. Lees hier het beleidsplan: https://www.bibliotheeknieuwestijl.nl/beleidsplan/beleidsplan-overzicht


PROGRAMMA

07.30 uur: vertrek met de bus in Hasselt (Kinepolis)

08.30 uur: de bus stopt in Lommel (De Soeverein - Sportveldenstraat 10, 3920 Lommel)

09.30 uur: ontvangst in wijkbibliotheek ’t Sant (Tilburg)


We maken kennis met de bib en het mobiel fablab 'Makersbuzz' van de Brabantse bibliotheken. In de bus kan iedereen terecht om kennis en ervaring op te doen met digitale maaktechnieken (diverse apparatuur & demo’s met workshop).


11.00 uur: voorstelling serviceconcept 3.0 + rondleiding ’t Sant

11.30 uur: vertrek met de bus naar Tilburg Spoorzone (Kennismakerij)

11.45 uur: aankomst in de proeftuinbibliotheek ‘De Kennismakerij’


De Kennismakerij is de voorloper van de nieuwe Bibliotheek die voor 2018 gepland staat in de Spoorzone. Ontmoeten, ontdekken, ontwikkelen en ontspannen: dat zijn de sleutelwoorden van de Kennismakerij. Ze brengt mensen, organisaties en informatiebronnen samen en geldt als voorbeeld van de ‘Bibliotheek Nieuwe Stijl’. 

We komen ook meer te weten over het project ‘Out of the Bib’: negen kunstenaars, vijf reizen, drie werelddelen en ontelbaar veel nieuwe inzichten over de bibliotheek van de toekomst. 

13.00 uur: broodjeslunch met soep (aangeboden door BVL) 

Aansluitend verplaatsen we ons naar de Centrale Bibliotheek (Koningsplein 10) 

14.30 uur: rondleiding in de Centrale Bibliotheek met ‘digilab’Met haar slim digilab op de eerste verdieping biedt de centrale bibliotheek een neutraal en aantrekkelijk kennismakingsplatform voor de modernste digitale media (virtual reality, open source, e-readers, tablets, 3D-printing,...). Iedereen (jong en oud, voorloper en digibeet) kan tijdens de openingstijden van de bib vrij experimenteren.

Na dit bezoek keren we huiswaarts met opnieuw een tussenstop in Lommel. We verwachten dat we omstreeks 19.00 uur arriveren in Hasselt.

De busreis wordt u gratis aangeboden door onze vereniging i.s.m. het Provinciaal Steunpunt voor Limburgse Bibliotheken.

SCHRIJF JE NU IN!

met vermelding van opstapplaats
vóór dinsdag 17 januari 2017
Stedelijke Bibliotheek Hasselt
Joris van Oostenrijkstraat 55,  3511 Hasselt

Tel.: (011) 24 43 00


Contactpersoon: Gaby Brié

Gelieve wijzigingen en annuleringen zo vlug mogelijk te melden a.u.b.