vrijdag 1 september 2017

Bibliothecarissenoverleg op vrijdag 29 september 2017 in Genk


Stedelijke Openbare Bibliotheek Genk
T. 089-65 35 35


De Bibliotheekvereniging Limburg organiseert i.s.m. het Provinciaal Steunpunt voor Limburgse Bibliotheken op vrijdag 29 september 2017 het derde overleg van bibliothecarissen voor 2017.

AGENDA

08.30u. Ontvangst

08.45u. Welkom, mededelingen BVL en PSLB

09.00u. – 11.30u. Roundup digitale projecten Cultuurconnect – door Bart Beuten (directeur)

(met een korte pauze omstreeks 10.30u.)


In januari 2016 lanceerde Cultuurconnect een oproep aan lokale cultuurprofessionals om digitale projectideeën in te dienen. Er kwamen maar liefst 99 reacties van bibliotheken, cultuur- & gemeenschapscentra en cultuur- & vrijetijdsdiensten. Uiteindelijk werden na de zomervakantie 16 projecten weerhouden. Bekijk HIER de filmpjes waarin bibliothecarissen en andere professionals hun project kort en krachtig voorstellen.

Ondertussen zijn we een jaar verder. Hoe loopt het vandaag met de ondersteuning en uitwerking van de geselecteerde projecten? Zitten er geschikte projecten tussen om verder uit te rollen voor de sector? Bart Beuten (directeur Cultuurconnect) schetst de actuele stand van zaken en vertelt ons ook hoever het staat met het eengemaakt bibliotheeksysteem (EBS) en Bibportalen 3.0.

11.30u. De toekomst van Boekstart – door Els Michielsen (Iedereen Leest)De vraag die in 2017 als rode draad bij elk overleg terugkomt is: “Wat na 2017?”

Boekstart (het vroegere “Boekbaby’s”) werd tot nu toe ondersteund door Provincie Limburg. Wat verandert er vanaf 2018?

Er is goed nieuws, want Boekstart gaat uitbreiden dankzij structurele ondersteuning van de Vlaamse Overheid. Al vanaf begin september start de communicatie i.s.m. het kabinet van minister Gatz. Er volgen infomomenten in het najaar voor alle betrokkenen.

Els Michielsen (Iedereen Leest) vertelt ons wat er allemaal op stapel staat.

12.00u: Einde

Bibliotheekmedewerkers die bezig zijn met de materie zijn ook van harte welkom op dit overleg. Meld je aanwezigheid (met opgave van het aantal personen) vóór 26 september 2017 bij karla.degreeve@maaseik.be.

Graag ontvangen wij eveneens een seintje als je niet aanwezig kan zijn. Dank!

woensdag 24 mei 2017

Bibliothecarissenoverleg op vrijdag 16 juni 2017 in Genk


Stedelijke Openbare Bibliotheek Genk
T. 089-65 35 35


De Bibliotheekvereniging Limburg organiseert i.s.m. het Provinciaal Steunpunt voor Limburgse Bibliotheken op vrijdag 16 juni 2017 het tweede overleg van bibliothecarissen voor 2017.

Dit is een zeer belangrijk overleg, lees dus snel verder!!! 

De vraag die in 2017 als rode draad bij elk overleg terugkomt is: “Wat na 2017?”

 
Op vrijdag 16 juni stellen we het bestaansrecht van de BVL zelf in vraag. Jullie weten allemaal dat de BVL al jarenlang de vinger aan de pols houdt. Binnen de BVL zijn we voortdurend op zoek naar prikkelende onderwerpen voor het driemaandelijks overleg, we organiseren inspirerende studiereizen en bezorgen input aan het PSLB m.b.t. opleidingen en studiedagen. Verschillende bestuursleden zijn actief in bovenlokale organisaties zoals VVBAD en Cultuurconnect, waar ze de belangen van alle Limburgse bibliotheken vertegenwoordigen en onze standpunten laten weerklinken. Dit alles en nog zoveel meer (vb. medewerkersdagen en gezellige ledenfeesten) komt vanaf 2018 in het gedrang, want dan valt de financiële ondersteuning van het Provinciebestuur weg.

Tegelijk verdwijnt ook het PSLB. Initiatieven zoals LEES17, de proeftuin Digitale Bibliotheek, sectormomenten…. Het valt allemaal weg.

Wat nu? Heeft de BVL nog bestaansrecht of worden we overbodig?  Hebben jullie behoefte aan een (regionale) schakel tussen het Vlaamse en het lokale niveau? Welke van bovenstaande acties moeten blijven bestaan en wie moet daar voor zorgen? En de hamvraag: wie gaat dit betalen?

Over dit alles willen we graag het debat in alle openheid aangaan.

We rekenen daarom op jullie aanwezigheid!

De deuren gaan open om 8.30u en we ronden af om 12.15u.

Meld je aanwezigheid vóór 10 juni 2017 bij karla.degreeve@maaseik.be. Graag ontvangen wij eveneens een seintje als je niet aanwezig kan zijn. Dank!

dinsdag 28 februari 2017

Bibliothecarissenoverleg op vrijdag 24 maart 2017 in Genk

Stedelijke Openbare Bibliotheek Genk
T. 089-65 35 35


De Bibliotheekvereniging Limburg organiseert i.s.m. het Provinciaal Steunpunt voor Limburgse Bibliotheken op vrijdag 24 maart het eerste overleg van bibliothecarissen voor 2017.  Aansluitend volgt de jaarlijkse algemene vergadering met receptie.

AGENDA

08.45u. Ontvangst

09.00u. Welkom,  mededelingen BVL, PSLB & korte toelichting charter VVBAD

09.15u. Flankerend onderwijsbeleid provincie Limburg

Het Provinciaal Steunpunt Onderwijs staat in voor het flankerend onderwijsbeleid van de provincie Limburg. In het kader hiervan werden de voorbije jaren projecten uitgerold i.s.m. een aantal Limburgse bibliotheken, denk maar aan Boekstart en Taalgarage. Minder bekend is de expertise die ze ondertussen opgebouwd hebben rond techniek, zoals Lego Education en het inzetten van mini-robotjes in het kleuteronderwijs (ook te zien tijdens onze studiereis naar Tilburg op 24/01/2017).

Aansluitend vertelt Annemie Arras ons hoe ze in de bibliotheek van Bree samenwerken rond een aantal van deze thema’s en wat ze precies doen voor welke
doelgroep(en).10.15u. Pauze

10.30u. De toekomst van IBL

De vraag die in 2017 als rode draad bij elk overleg terugkomt is: “Wat na 2017?”

Tijdens ons eerste overleg debatteren we over de toekomst van het interbibliothecair leenverkeer. In 2017 wordt IBL nog financieel ondersteund, maar die provinciale subsidies vallen vanaf 2018 weg. Het is ook onduidelijk hoe het verder moet met IMPALA. Enkele pertinente vragen dringen zich op, zoals:

“ Hebben we eigenlijk wel nood aan IBL?”
“Zo ja, welke collecties komen ervoor in aanmerking?”
“Hoe organiseren we IBL en wat mag dit kosten?”

Aan de hand van een aantal confronterende stellingen proberen we een gezamenlijk standpunt te formuleren namens de Limburgse bibliotheken.12.00u. Algemene ledenvergadering met jaarverslag 2016, rekening 2016 en begroting 2017

Aansluitend nodigen we iedereen uit op een receptie.

Meld je aanwezigheid vóór 16 maart 2017 bij karla.degreeve@maaseik.be en laat tegelijk even weten of je blijft voor de receptie!

Graag ontvangen wij eveneens een seintje als je niet aanwezig kan zijn. Dank!